Team coaching Kortrijk

Aansturen - binnen de visie en kaders - wordt nu ontwikkelingsgericht. Dat betekent: aansluiten bij waar medewerkers nu staan en hen coachen hun ontwikkeling op te pakken.