ontwikkelingsgericht namen

Om constructief met conflictsituaties om te gaan, zijn er een aantal technieken die je overal kunt toepassen: in je relaties, in je gezin en je familie, op het werk, bij sociale contacten, enz. (model van de perceptuele posities, metamirror).