ontwikkelingsgericht Luxemburg

Hoe beter je aansluiting vindt op de leefwereld van de "ander", hoe kwaliteitsvoller je communicatie en je relaties zullen zijn. Je leert een nieuwe dimensie kennen in de communicatie.