ontwikkelingsgericht antwerpen

 Je integreert NLP dan als levenshouding in je dagelijkse leven en ontwikkelt je meesterschap in de actieve toepassing ervan.