ontwikkelen luik

De methodiek kent een groeiend aantal toepassingsgebieden. Inmiddels kan je deze filosofie toegepast vinden in :
  • Ontwikkelingsgericht coachen
  • Team- en groepsontwikkeling
  • Ontwikkelingsgericht bemiddelen
  • Co-creatieve kennisontwikkeling in het onderwijs
  • Ontwikkelingsgericht leiderschap
  • Ontwikkelingsgericht ondernemerschap
  • Ontwikkelingsgericht hulpverlenen (zorg, medisch, paramedisch)
  • ....