ontwikkelen limburg

De essentie van deze houding wordt uitgedrukt in de ontwikk​elingsformule.