NLP limburg

Typerend voor de groepen is de verscheidenheid aan persoonlijkheden. We hebben gemerkt dat de deelnemers verschillende kenmerken hebben.