NLP

NLP staat voor Neuro LinguÏstisch Programmeren en is een uitermate krachtig instrument om bekwamer te worden in communicatie, leren en zelfsturing.