coach opleiding oost vlaanderen

Het unieke van de opleiding is drieërlei.
  • Ten eerste bestaat het allergrootste deel van de opleiding uit training met het oog op het verwerven van de competenties om complexe coachgesprekken te leiden.
  • Ten tweede wordt de ontwikkelingsgerichte benadering in coaching concreet gemaakt.
  • Ten derde  is er veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling: coach worden heeft veel te maken met je eigen patronen in relaties en in helpende acties.