Werken met generatieve trance

Deze training zal georganiseerd worden vanaf het najaar 2020.

Het overgrote deel van alles wat we doen, denken en voelen wordt aangestuurd vanuit ons onderbewuste. Studies daarrond komen tot de vaststelling dat het zelfs om 97 % zou gaan van alles wat we beleven.

 

Die onbewuste aansturing die we dagelijks ervaren uit zich in gedragspatronen, die ontstaan zijn vanuit ervaringen. Veel van die patronen maken ons leven gemakkelijk omdat we niet meer hoeven na te denken over dingen die we ondernemen. Autorijden is hiervan een goed voorbeeld. Terwijl we aan het rijden zijn, zeker op een rustige weg of op de snelweg, kunnen we ons de luxe permitteren om met onze gedachten ver weg te zijn en dingen te herbeleven of ideeën te ontwikkelen.  Intern hebben we een patroon ontwikkeld dat ervoor zorgt dat we alle noodzakelijke handelingen zonder nadenken uitvoeren die nodig zijn om ons veilig op onze bestemming te brengen.

 

We hebben ook patronen die niet meer passen bij wie we nu zijn en die het ons moeilijk maken.  Wanneer we zo’n ongewenst patroon herkennen, kunnen we proberen dit te doorbreken door bewust actie te ondernemen. Dikwijls blijkt echter dat ons denken er geen vat op heeft. We zien onszelf keer op keer het ongewenst patroon herhalen terwijl we dit niet meer willen.

 

Als we meer zicht willen krijgen op de onbewuste zelfsturing en patronen die vandaag niet meer efficiënt zijn (van onszelf of van onze cliënt), is het gebruik van trance een adequate manier.

 

Tijdens de training krijg je de kans bij jezelf te ervaren hoe generatieve trance

Je zelfkennis, je zelfwaardering en zelfliefde kan versterken

Je inzichten geeft over je onbewuste zelfsturing

Je de kans geeft om je doelen dichterbij te brengen

Je kan helpen invloed uit te oefenen op de patronen die nu niet meer gewenst zijn

 

In het kader van het coachen of begeleiden van anderen leer je

            Hoe je mensen kan uitnodigen om in trance te gaan

            Hoe je stem en lichaamstaal te gebruiken 

            Verschillende interventies die je kan gebruiken tijdens het begeleiden van je cliënten.

 

 

2. Generatieve trance

Het begrip “Generatieve trance” komt van Stephen Gilligan, een Amerikaanse therapeut die al 40 jaar actief met trance werkt. Hij gaat ervan uit dat het onderbewuste een heel krachtige creatieve intelligentie is en dat elke persoon bijzonder uniek is. Trance wordt hier beschouwd als een ervaringsgerichte leerstaat waarbij een persoon met zijn unieke creatieve onderbewuste tot heling en transformatie kan komen.

 

Werken met generatieve trance houdt in dat we door suggesties, vragen en andere interventies onze gesprekspartner uitnodigen om vanuit zijn eigen creatieve onderbewuste zelf nieuwe zienswijzen, overtuigingen en gedrag te ontwikkelen. Gilligan omschrijft het werken met generatieve trance als een gesprek tussen de visionaire dromer en de praktische realist. 

 

Het gebruik van generatieve trance kan leiden tot harmonie tussen ons denken en voelen, een hoger bewustzijn, verbetering van onze gezondheid en geluksgevoel.

 

Generatieve trance is een proces van ‘gecontroleerde flow’  waarbij het het bewuste en onderbewuste van een persoon zullen gaan samenwerken om te komen tot een hoger bewustzijn dat kan leiden tot transformatie. 

 

 

3. inhoud en planning van de training

In deze opleiding leer je hoe, waarom en wanneer je generatieve trance kan inzetten in drie belangrijke domeinen:  je professionele leven, je persoonlijke relaties (met partner, familie, vrienden) en je zelfrelatie.

 

 

Blok 1 Basiscompetenties integreren

 

Di en Wo 15 en 16 oktober ‘19

 

Werken met trance vergt een aantal eenvoudige competenties zoals:

  • de manier waarop coach en cliënt naast mekaar zitten
  • het oogcontact en de afwezigheid ervan
  • de verstilling en het staren
  • het voelen van jezelf, de ander en het veld waarin beiden zich bevinden

 

Tijdens het eerste blok worden deze competenties uitgelegd, gedemonstreerd en ingeoefend.  We passen ze toe in een aantal eenvoudige oefeningen, zodat die manier van werken gemakkelijk geïntegreerd wordt.

 

Tijdens deze twee dagen ligt de klemtoon enerzijds op het ervaren wat het werken met generatieve trance bij jou teweegbrengt als cliënt. Anderzijds leer als je coach deze manier van werken gebruiken en integreren.

 

Blok 2 Het generatief somatisch zelf leren kennen

 

Di en wo 19 en 20 november ‘19

 

Tijdens dit blok maken we een dieper contact met ons onderbewuste.  We leren ons creatieve somatisch zelf – een andere naam voor het onderbewuste - beter kennen en ervaren de kracht ervan.


We blijven ook in dit blok oefenen per twee, zodat je telkens de kans hebt met jezelf aan de slag te gaan rond thema’s die jij belangrijk vindt. Tegelijk word je in de rol van coach vaardiger in het werken met generatieve trance.

 

 

Blok 3 Belangrijke interventies in het kader van het werken met het somatische zelf

 

Ma en di 16 en 17 december ‘19

 

We zijn nu voldoende vertrouwd met de kracht en de schoonheid van het creatieve somatische zelf. Tijd voor het echte veranderingswerk.

 

Tijdens deze twee dagen word je uitgenodigd om aan de slag te gaan met krachtige technieken die de creativiteit van onze somatische kern aanspreken om patronen te doorbreken.

 

Ook het werken met het simultaan oproepen door twee coaches van trance bij een cliënt wordt ingeoefend.

 

 

4.Kennismakingsavond of intakegesprek

 

Als je interesse voelt in de opleiding nodigen we je graag uit voor een kennismakingsavond. Je krijgt daar een duidelijk zicht op wat de opleiding kan bieden. Tevens komen al je vragen aan bod.

 

Als je niet aanwezig kan zijn op een kennismakingsavond nodigen we je uit een skypegesprek aan te vragen bij Marcel Hendrickx via mail marcel@hetontwikkelingsinstituut.be.

 

We vinden het erg belangrijk om voor de start van de training al een eerste contact te hebben.

 

 

5.Doelgroep

 

De training staat open voor iedereen die bewust leeft en ontwikkeling ziet als een continue factor in het leven. Het volgen van deze training zal je een persoonlijke meerwaarde bieden. Je hoeft het geleerde na afloop niet per sé met anderen toe te passen, maar het zal sowieso een positief effect hebben op jouw communicatie met jezelf en anderen.

 

Anderzijds wil de training een verrijking en verdieping zijn voor coaches, therapeuten en voor iedereen die met mensen werkt en vroeger of later botst op belemmerde patronen die deze cliënten beletten hun doelen te bereiken.  Je krijgt een aantal nieuwe tools en vaardigheden die je kan toevoegen aan de manier waarop je nu al mensen begeleidt.

 

 

 

6.Didactische werkvormen

 

Om de kwaliteit te bewaken, worden maximum 12 deelnemers toegelaten.

 

De training is vooral ervaringsgericht. Er wordt beperkt uitleg en achtergrondinfo gegeven. Via demonstraties krijgt je zicht op de oefeningen die voorzien zien en dan ga je per twee aan de slag.  

 

 

Elke deelnemer kan op elk moment vragen om geobserveerd te worden en feedback te krijgen.

            

7.Begeleiding

 

Hoofdtrainer gedurende gans het traject: Marcel Hendrickx

 

Marcel is NLP-trainer en coach.  Hij is in zijn coachingpraktijk reeds jaren bezig mensen te helpen zich te bevrijden van de nadelige effecten van perfectionisme en gebruikt daarbij generatieve trance.  Hij volgde bij Stephen Gilligan een doorgedreven trancetraining. De kennis en inzichten die hij daar opdeed verwerkte hij in de OCP-methodiek. Hij gelooft sterk in de kracht van het werken met generatieve trance en besloot daarom deze training op te zetten.

 

 

8.Prijs en inschrijving

 

De kostprijs van deze training bedraagt 1.485 € excl. BTW. 

De opleiding komt in aanmerking voor tussenkomst van 

Ons erkenningsnummer is DV. O106178 op naam van “het Ontwikkelingsinstituut”.

 

Je inschrijving is pas definitief na betaling. Je plaats kan ingenomen worden door een andere deelnemer indien de betaling niet gebeurd is binnen de termijn aangegeven op de factuur.  

 

Je kan je inschrijven via deze link

 

9.Praktisch

 

De opleiding gaat door in domein Koningsteen te Kapelle-op-den-Bos  www.koningsteen.be.

We hebben hiervoor zaal “het Ateljee” gereserveerd.

 

We starten telkens om 9u30 en eindigen rond 17u.

Gans de dag is thee, koffie, water en fruit voorzien.

’s Middags wordt een warme vegetarische lunch geserveerd.

 

Op het einde van de opleiding krijg je een certificaat dat bevestigt dat je deze training volgde.Dit certificaat kan evenwel niet worden vereenzelvigd met het wettelijke diploma van ‘klinisch psycholoog’, van ‘klinisch orthopedagoog’, of van enige andere beroepsbeoefenaar in de zin van de Gecoördineerde wet van 10 mei betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen ...

 

De opleiding is niet-residentieel.  Overnachting is mogelijk, maar facultatief en voor eigen rekening. Reserveer tijdig je kamer in Koningsteen op 015/71.00.52 (elke werkdag tussen 9u.00 en 13u.00).

 

Het is goed om te zorgen voor een notaboekje (logboek) dat je tijdens de training gebruikt om zaken die betrekking hebben op jezelf en jouw functioneren als coach, te noteren.