Nu ook in Nederland perfectionismecoach worden

Nu ook in Nederland perfectionismecoach worden

De opleiding tot perfectionismecoach wordt nu ook in Nederland gegeven.  Eindhoven ligt op het kruispunt van snelwegen naar alle windstreken in Nederland. Maar ook voor geïnteresseerden uit Vlaanderen, bijvoorbeeld uit de Kempen en Limburg is Eindhoven een prima locatie.

 

 

Het Nederlands Instituut voor Perfectionisme Coaching is ontstaan uit een gezamenlijk initiatief van Marcel Hendrickx en Ruud Hooiveld, om de strijd aan te binden met het schadelijke patroon van Perfectionisme in Nederland.

Dit bij uitstek belemmerende patroon veroorzaakt veel schade bij mensen die er aan lijden. Het uit zich in de maatschappij door een sterk toenemende groep van mensen met Burn-out klachten.

Bijna wekelijks krijgen we via de media meldingen of reportages die hiervan getuigen.

In het bedrijfsleven vallen medewerkers voor vaak langere tijd uit, en in toenemende mate krijgen leerlingen en studenten last van symptomen die aan perfectionisme gelinkt kunnen worden.

 

Onze filosofie is de volgende: perfectionisme maakt ongelukkig en kan zelfs tot ziekte leiden. Het moet benaderd worden als een kwaal van onze samenleving. De samenleving draait door, maar het zijn de individuen die het patroon dragen...en verder verspreiden. Ouders naar kinderen, leidinggevenden naar medewerkers, leraren naar studenten, partners onder elkaar, enzovoort.

Wij zien het als onze opdracht om:

 

  • Coaches op te leiden tot Perfectionisme coach, zodat zij individueel mensen kunnen coachen en bevrijden van het patroon volgens de OCP©methodiek.
  • De door het NIPC en het Ontwikkelingsinstituut opgeleide coaches te verenigenom samen instrumenten en toepassingen te ontwikkelen om  perfectionisme in de maatschappij een halt toe te roepen.

 

Wil je meer informatie over de opleiding of zoek je een coach in Nederland kijk dan op: www.nipc.nl of mail naar info@nipc.nl