Voor leidinggevenden

Burn-out is vandaag als het ware een hype in de media.  Spijtig genoeg is het ook bittere realiteit in veel bedrijven.

Het is makkelijk om met de vinger naar de organisaties te wijzen.  De druk op medewerkers neemt immers enorm toe.  Er wordt steeds meer en beter gevraagd van iedereen.  Die omstandigheden dragen zeker bij tot de enorme toename van burn-outgevallen. 

 

En toch ligt de directe aanleiding tot burn-out niet bij de bedrijven en de toenemende druk, maar bij de medewerker zelf.  En dan vooral bij zijn perfectionisme.  Perfectionisme zorgt er immers voor dat mensen hun grenzen niet meer respecteren, doorgaan tot ze er bijna letterlijk bij neervallen. Mensen met dit patroon zijn zelden of nooit tevreden over zichzelf en wat ze doen.  Ze komen werken, ook al zijn ze ziek of hondsmoe.  Opgeven kennen ze niet.  Perfectionisme zorgt ervoor dat ze met die toenemende druk en met zichzelf in die situatie omgaan op een “ongezonde” manier en het evenwicht tussen de belangen van het bedrijf en hun privébelangen helemaal uit het oog verliezen.

 

Dit wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat bedrijven volledig vrijgepleit worden van hun aandeel in de enorme toename van burn-outs. 

 

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid rond perfectionisme organiseert het Ontwikkelingsinstituut een tweedaagse training rond perfectionisme en burn-out

 

Doelgroep

Ondernemers, H.R. verantwoordelijken en -medewerkers en leidinggevenden

 

Programma tweedaagse training

 

Wat is perfectionisme en hoe ontstaat het ?

 • Je krijgt een duidelijk beeld op perfectionisme en op de symptomen ervan. Je ontwikkelt filters waardoor je dit patroon kan herkennen bij je medewerkers.

 

De gevolgen van perfectionisme

 • Je leert zicht krijgen op de gevolgen van dit patroon op de werkvloer
 • Je leert bepaalde reacties herkennen als gevolgen van perfectionisme

 

Burn-out

 • Wat is burn-out eigenlijk ?
 • Kan iedereen burn-out krijgen ?
 • Wat doe je als iemand in burn-out is ?
 • Preventie

 

Hoe ga je om met medewerkers die onder dit patroon gebukt gaan ?

 • Onwetend kan je natuurlijk niet zondigen. Maar toch kan ook juist jouw manier van omgaan met een medewerker de gevolgen van perfectionisme versterken.
 • Je leert erg praktische zaken waar je kan op letten in het aansturen van medewerkers met dit patroon.  Die manier van aansturen is ook efficiënt naar de andere medewerkers toe.
 • Je krijgt een duidelijk zicht op de “don’ts” in dit kader

 

Ik als leidinggevende en mijn voorbeeldrol

 • Herken ik perfectionisme bij mezelf als leidinggevende ?
 • Op welke manier bepaalt dat mijn denken en doen als leidinggevende ?
 • Wat doet mijn gedrag als leidinggevende (met of zonder dit patroon) met mijn medewerkers die last hebben van perfectionisme ?
 • Op welke manier kan ik een voorbeeldrol opnemen ?
 • Hoe kan ik tonen dat zelfzorg belangrijk is en een kracht kan zijn bij het bereiken van mijn bedrijfsdoelen ?

 

Hoe beïnvloedt perfectionisme de hiërarchische communicatie binnen een bedrijf ?

 • Vaak weten leidinggevenden niet dat ze teveel druk zetten op hun medewerkers. Dit heeft dan meestal te maken met het perfectionisme van die laatsten.  Zij kunnen geen “neen” zeggen als hen bijkomende werk wordt gevraagd. Op die manier ontvang je als leidinggevende de boodschap “het kan er nog bij”, terwijl de medewerker al een tijd over zijn grens aan het gaan is.
 • Tijdens de training krijg je zicht op dit mechanisme en krijg je duidelijke handvaten om je communicatie aan te passen.

 

Coachen van medewerkers met perfectionisme

 • Tijdens de training leer je een aantal heel eenvoudige en doeltreffende modellen om mensen met perfectionisme te coachen.
 • Doel van die coaching is de medewerker (en jezelf) een duidelijk beeld te laten vormen van de negatieve effecten die het patroon heeft op hem en op het bedrijf.
 • Je leert op een coachende manier de medewerker te begeleiden, zodat de medewerker zijn evenwicht kan hervinden in zijn werk.

 

Doorverwijzen

 • Mensen met perfectionisme hebben nood aan een gespecialiseerde coaching die hen kan ondersteunen om zich van dit patroon te bevrijden.
 • Tijdens de opleiding hebben we het over de mogelijkheid om intern in het bedrijf iemand op te leiden tot perfectionismecoach en over doorverwijsmogelijkheden

 

Didactische werkvormen

 

Om de kwaliteit van feedback te bewaken, worden maximum 12 deelnemers toegelaten.
De opleiding gaat door als er minimum 7 deelnemers ingeschreven zijn.

 

Binnen een aangenaam leerklimaat wisselen we af tussen volgende werkvormen:

 

 1. Oefening door de deelnemers per twee of drie en feedback op de oefeningen: 40% van de tijd.
 2. Demonstratie: 15% van de tijd.
 3. Bespreking en reflectie: 30% van de tijd.
 4. Uitleg (theorie, model, principe of techniek): 15% van de tijd.

 

Er wordt niet gewerkt met rollenspelen. De vaardigheden worden geoefend aan de hand van je eigen ontwikkelingsproces gedurende de opleiding.

 

 

Begeleiding

 

Hoofdtrainer gedurende gans het traject : Marcel Hendrickx

 

Marcel is NLP-trainer en coach.  Hij is in zijn coachingpraktijk reeds jaren bezig mensen te helpen zich te bevrijden van de nadelige effecten van het patroon.  Hij heeft aan de lijve ondervonden wat dit patroon met iemand kan doen, zowel lichamelijk als relationeel . Hij voelt zich ondertussen grotendeels bevrijd en toch zijn er af en toe nog restjes van de symptomen die de kop opsteken. Hij is bijzonder gemotiveerd om zijn kennis en kunde over te dragen naar de deelnemers.

 

 

Prijs en inschrijving

 

De kostprijs van deze opleiding bedraagt 695 € excl. BTW.

 

De opleiding komt in aanmerking voor tussenkomst van KMO-portefeuille

Bespaar tot 50 % via KMO-Portefeuille

De opleiding komt in aanmerking voor KMO-Portefeuille. KMO's en zelfstandigen kunnen tot 50% korting krijgen op onze opleidingen.
Opgepast! Enkel de eigenlijke opleidingskost kan worden gesubsidieerd. Cursusmateriaal, cateringkosten en de BTW worden niet gesubsidieerd.

 

Je kan je inschriijven via deze link.

 

Je inschrijving is pas definitief na betaling. Je plaats kan ingenomen worden door een andere deelnemer indien de betaling niet gebeurd is binnen de termijn aangegeven op de factuur.  

 

Praktisch

De opleiding gaat door in domein Koningsteen te Kapelle-op-den-Bos  http://www.koningsteen.be/

 

We starten telkens om 9u30 en eindigen rond 17uur. Gans de dag is thee, koffie, water en fruit voorzien en’s middags is er een lunch voorzien met soep en belegde broodjes

 

De opleiding is niet-residentieel.  Overnachting is mogelijk, maar facultatief en voor eigen rekening. Reserveer tijdig je kamer in Koningsteen op 015/71.00.52 (elke werkdag tussen 9u.00 en 13u.00).

 

Het is goed om te zorgen voor een notaboekje (logboek) dat je tijdens de training gebruikt om zaken die betrekking hebben op jezelf en jouw functioneren als coach, te noteren.

 

 

Kennismakingsavond

 

Als je meer wil weten over de opleiding, de aanpak, enz, schrijf je dan in voor een gratis kennismakingsavond via deze link