de OCP-methodiek

De OCP-methodiek is een manier van coachen die door Marcel Hendrickx ontwikkeld werd vanuit zijn jarenlange ervaring als internationaal erkend NLP-trainer (INLPTA)en vanuit zijn missie om mensen van hun perfectionisme te bevrijden.  OCP staat voor "Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme"   In de methodiek worden een aantal principes gevolgd en technieken gecombineerd in een korte krachtige op heling en zelfsturing gerichte interventie.

 

De methodiek is gebaseerd op de principes rond interne delen binnen NLP.  NLP gaat ervan uit dat we als mens bestaan uit verschillende "sturende" delen. Die delen liggen aan de basis van onze verlangens, onze competenties en ons gedrag.  Ze sturen in bepaalde contexten ons denken, doen en voelen. Elk deel heeft een positief doel voor de persoon voor ogen. 

 

Binnen de OCP-methodiek werken we met het deel dat het perfectionismepatroon aanstuurt.  Dit deel werkt vanuit de linkerhelft - de denkhelft - van onze hersenen.  Dit verklaart waarom perfectionisme steeds gepaard gaat met heel veel en intens denken en vaak ook piekeren.

 

We laten dit deel samenwerken met het vrije kind in ons.  Dit vrije kind bepaalt van bij onze geboorte ons denken, doen en voelen.  Het stelt ons als klein kind in staat om heel open en ongedwongen in het leven te staan.  Kernmerken van het vrije kind die vaak terugkomen zijn:  zich echt vrij voelen, enthousiast zijn, blij zijn,  helemaal in het moment zijn, creatief zijn (out of the box denken),  zintuigen helemaal open, denken heel beperkt. Het vrije kind staat symbool voor onze rechter hersenhelft, waar ondermeer onze  creativiteit en zelfzorg een plaats heeft.

 

Op het moment dat het patroon ontstaat - in de literatuur een overlevingsmechanisme genoemd - wordt het vrije kind als het ware weggeduwd.  Er komt een "braaf" kind in de plaats, dat beantwoordt aan de verwachtingen van zijn omgeving.

 

Binnen de OCP-methodiek wordt  contact gemaakt met beide delen.  We leren ze kennen en waarderen en komen tot een samenwerking tussen beiden.  Als beide delen in een echte synergie samenwerken ontstaat er harmonie en rust.  Er wordt een nieuw patroon ontwikkeld, waarvan de kern is:  "ik ben OK zoals ik ben, zowel mijn innerlijk als mijn uiterlijk"  -  ik zie mezelf graag en zorg goed voor mezelf en van daaruit sta ik in de wereld en in mijn relaties."

 

De samenwerking van de interne delen leidt tot een toestand die wij de 'VRIJE VOLWASSENE' noemen. Deze persoon is in staat om zich vanuit authenticiteit en spontaneiteit te verbinden met activiteiten in de wereld. De vrije volwassene is in staat om zijn energie te laten stromen en zijn wil op een succesvolle manier in te zetten. Relaties verbeteren, het verleden wordt verwerkt, de persoon heeft een groter geluksgevoel, de persoon durft zichzelf zijn, er ontstaat focus, verslavingen worden doorbroken, patronen komen onder controle, enz.

 

Wat is het Ontwikkelingsinstituut?

Het Ontwikkelingsinstituut, voorheen gekend als De School voor NLP en Coaching & Co, werd gelanceerd in februari 2012. Binnen het Ontwikkelingsinstituut bieden wij verschillende opleidingen aan. U vindt ons volledige aanbod op onze website. 

 

https://www.hetontwikkelingsinstituut.be/nl/341-home

 

 

Het Ontwikkelingsinstituut kan geen toezicht uitoefenen op en staat niet garant voor de individuele sessies van de coaches.

 

 

Wat is een perfectionismecoach ?

De OCP-techniek wordt toegepast in de vorm van een coachingtraject. 

 

Omwille van de specifieke aard van de instructies binnen de OCP-techniek, , wordt het traject alleen geleid door perfectionismecoaches, opgeleid en gecertificeerd door het Ontwikkelingsinstituut.

 

Een door het Ontwikkelingsinstituut uitgereikt certificaat van perfectionismecoach kan worden bekomen na het doorlopen van een 12-daags opleidingstraject, met navolgend het slagen voor de certificeringsproef.

 

Een ‘gecertifieerd perfectionismecoach’ is opgeleid om mensen met perfectionisme te begeleiden in hun traject. Dit certificaat kan evenwel niet worden vereenzelvigd met het wettelijke diploma van ‘klinisch psycholoog’, van ‘klinisch orthopedagoog’, of van enige andere beroepsbeoefenaar in de zin van de Gecoördineerde wet van 10 mei betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 

(http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2015051006). 

Het toepassen van de OCP-techniek kwalificeert niet als een uitoefening van de ‘klinische psychologie’, van de ‘geneeskunde’ of van de ‘psychotherapie’ in de zin van diezelfde wet. 

 

Voor meer informatie over de specifieke diploma’s en bekwaamheidsattesten, kan je terecht bij elk van de coaches zelf. De lijst van perfectionismecoaches die door het Ontwikkelingsinstituut gecertificeerd zijn, vind je op de pagina  “wie zijn wij?”.

 

 

Het coachingtraject

Het coachingtraject bestaat uit een aantal stappen die door de perfectionismecoach doorlopen worden. De stappen hebben een volgorde en zijn bij de aanvang van het traject te plannen in de agenda. Reken op een periode van 3 maanden waarin je door een proces gaat van heling. De perfectionismecoach is opgeleid om je op een veilige manier door dit proces te loodsen. Vertrouw hem of haar.

 

Bij de start van het OCP-traject wordt het patroon in kaart gebracht. Dit betekent dat de coachee nadenkt over de omstandigheden die er toe geleid hebben dat hij het patroon ontwikkelde en dit op papier zet.  Verder worden voor alle symptomen van het patroon voorbeelden genoteerd die aantonen hoe het patroon in deze fase van zijn leven nog steeds zijn denken, doen en voelen stuurt.

 

Vervolgens leidt de coach je gedurende enkele sessies doorheen een proces dat op een specifieke manier het vrije kind en de andere delen in verbinding brengt met elkaar. Je laat je in deze sessies leiden door de perfectionismecoach. Hij of zij werkt met je op onbewust niveau en het proces is gebaseerd op een specifieke set van instructies. 

 

Een traject bestaat uit gemiddeld 7 sessies - soms minder, soms iets meer. Dit bepaal je samen met je perfectionismecoach. 

 

 

 

Praktisch

 Een overzicht van wie werkzaam is binnen het Ontwikkelingsinstituut, vind je op de pagina  “wie zijn wij ?.