Compensatie- en ontsnappingsgedrag

Perfectionisme veroorzaakt stress.  Mensen die dit patroon in een extreme vorm hebben, staan letterlijk en figuurlijk onder druk.

Om aan die druk te ontsnappen en vaak ook om te proberen hun eeuwige denken te stoppen, zoeken ze een uitweg in ontsnappings- of compensatiegedrag.

 

Hierbij een aantal voorbeelden:

 

 • nagelbijten
 • zelfmutilatie - zelfverminking
  • zoals krasjes die tot bloeden leiden op de armen en soms op grote delen van het lichaam
 • overmatig eten en snoepen
 • verslavingen
  • alcohol
  • drugs
  • sex
  • games
  • medicatie
 • benge drinken
 • overdreven opgaan in hobby's
 • niet meer in de maatschappij kunnen of willen leven
  • niet meer durven buiten komen
  • stoppen met studeren
  • stoppen met werken
  • aan de rand gaan leven
  • suïcidale neigingen

 

In de praktijk merken we dat dit soort gedrag het leven van de betrokkene enkel nog moeilijker maakt.  Door zich van het patroon te bevrijden, kan de nood aan dergelijk gedrag afnemen tot helemaal verdwijnen.  Er kan dan vaak ook met succes gewerkt worden aan het loslaten van de verslavingen.