In organisaties

Naar scholen, CLB's, oudercomités, verenigingen

 

Bij kinderen uit het patroon zich voornamelijk als faalangst.  Ze krijgen stress en hebben bij toetsen geen volledige toegang meer tot de kennis die ze verworven hebben. Vaak gaan ze compensatiegedrag vertonen.  Heel wat leerkrachten en zorgleerkrachten vertelden ons dat ze niet goed weten op welke manier ze moeten omgaan met faalangst.

Het is onze wens om voor scholen en organisaties die met kinderen werken lezingen te geven met de bedoeling inzicht te verschaffen in alle facetten van het patroon en in hoe er mee om te gaan.   Daarnaast kan gekozen worden voor één-of meerdaagse workshops en/of trainingen, die natuurlijk op maat worden uitgewerkt.

 

 

Naar bedrijven  -  preventie van burn-out

 

Bedrijven worden meer en meer geconfronteerd met het feit dat hun beste medewerkers in een burn-out belanden en voor een aantal maanden out zijn.  Het is ondertussen heel duidelijk geworden dat naast de toenemende druk op de werkvloer, perfectionisme een belangrijke oorzaak is van burn-out. 

 

In het kader van preventie van burn-out en behandeling van perfectionisme voorzien we diverse mogelijkheden naar bedrijven toe:

 

  • een uiteenzetting over perfectionisme.  Het onstaan, de verschillende symptomen, de effecten en hoe er mee om te gaan. Dit kan geörganiseerd worden voor de HR-mederkers, de leidinggevenden of het voltallige medewerkesbestand.
  • In het kader van preventie:  workshops of trainingen met medewerkers die gevoelig zijn voor het patroon, risico lopen op een burn-out, enz. 
  • coaching van mensen in burn-out of met het risico op burn-out.  De coaching gebeurt door medewerkers die specifiek zijn opgeleid om mensen te bevrijden van perfectionisme.