Marcel Hendrickx

Marcel Hendrickx (1948) is partner binnen het Ontwikkelingsinstituut en naast geïnspireerd trainer en coach ook de operationele motor van het Ontwikkelingsinstituut. 

 

In 2000 behaalde hij zijn NLP-master practitioner certificaat bij (toen nog) De School voor NLP. Tijdens het laatste jaar van de opleiding assisteerde hij reeds vol enthousiasme in een eerstejaarsopleiding. Onmiddellijk na het behalen van zijn Masterdiploma startte hij de opleiding voor Trainer bij De School voor NLP. Hij werd co-trainer en niet veel later hoofdtrainer in het eerste jaar NLP Practitioner. Sinds oktober 2005 is hij internationaal erkend NLP-trainer (INLPTA).

 

Zijn carrière speelde zich vooral af in de bankwereld, waar hij alle commerciële facetten bij verschillende banken heeft doorlopen. Hij heeft zijn loopbaan beëindigd als HR-manager binnen een middelgrote bank. In 2008 heeft hij besloten zich helemaal te gaan bezighouden met wat hij zijn missie noemt: mensen kansen geven tot ontwikkeling en dit zowel door het geven van trainingen als via persoonlijke coaching. Zijn kennis en inzichten in coaching en NLP  helpen hem hierbij daadwerkelijk.

 

Marcel is vooral gefascineerd door het dubbele spoor dat in de trainingen aangeboden wordt, nl. het aanreiken van kennis over modellen en technieken enerzijds en anderzijds de manier waarop de deelnemers worden uitgenodigd om met eigen ervaringen aan de slag te gaan, hun ontwikkelingsgebied te definiëren en hierin op weg te gaan.  

 

Zijn grootste voldoening is aan het einde van een jaar training vast te stellen hoe de deelnemers kennis hebben verworven maar vooral ook duidelijke stappen hebben gezet in hun persoonlijke ontwikkeling. Binnen zijn trainingen onthouden we vooral zijn streven naar duidelijkheid en overzicht, zijn sponsorende houding en zijn zorg voor de deelnemers en voor de groep. Deelnemers waarderen ook zijn rust, zijn oordeelloosheid en de warmte die hij uitstraalt.  In zijn trainingen en coaching besteedt Marcel veel aandacht aan het werken met het onbewuste. Hij kiest ervoor om op een heel duidelijke gestructureerde manier mensen contact te laten maken met hun onbewuste zelfsturing. Uit die manier van werken is ook de OCP-methodiek ontstaan. (Ontwikkelingsgericht coachen van mensen met Perfectionisme)

 

De laatste jaren ligt de focus van Marcel vooral op perfectionisme. Hij is als het ware een strijd begonnen tegen dit bij uitstek belemmerend patroon. Hierbij wordt hij gesteund door de collega’s van het Ontwikkelingsinstituut. Hij geeft lezingen voor onder meer De Gezinsbond, in scholen en bedrijven. Ondertussen heeft hij een coaching methode (de OCP-methodiek) ontwikkeld die mensen effectief de kans geeft dit patroon achter zich te laten. Hij leidt perfectionismecoaches (ondertussen zijn er 70 actief) die succesvol deze methodiek toepassen. Hij werkt in bedrijven rond preventie van burn-out.  In heel veel gevallen is perfectionisme immers de directe aanleiding van deze uitputtingsziekte. Op dit moment loopt er bij de K.U.L een onderzoek om de effectiviteit van de OCP-methodiek wetenschappelijk aan te tonen.

De eerste resultaten worden verwacht begin 2017

Marcel is te bereiken op volgend e-mailadres : marcel@hetontwikkelingsinstituut.be