Doe iets aan je perfectionisme

Je kan uiteraard rechtstreeks contact opnemen met een door het Ontwikkelingsinstituut gecertificeerde Perfectionismecoach.  Je vind hun gegevens via deze link. Je kan hen gewoon rechtstreeks contacteren

 

Een andere manier is het COMBI-aanbod.  Alle details vind je hier:

 

Als je de titel van dit aanbod leest, krijg je dan ook het gevoel:  "dit is niets voor mij, want ik ben helemaal niet perfectionistisch" ?  Meestal is dat antwoord een signaal dat wijst op het aanwezig zijn van het patroon. 

Of weet je ondertussen al wel dat dit patroon voor een groot stuk je denken en je doen bepaalt op een niet zo leuke manier ?

 

De essentie van perfectionisme is: "ik ben niet OK zoals ik ben, dus ik  moet steeds bezig zijn er voor te zorgen dat anderen mij OK vinden."

 

 

Symptomen van perfectionisme

Perfectionisme uit zich via verschillende symptomen:

 

 • bevestigingsdrang.  Ik moet voor anderen zorgen - ik vermijd conflicten - ik heb het moeilijk om echt voor mezelf te zorgen - ik kan moeilijk neen zeggen - ik laat over mijn grenzen gaan, etc
 • een enorm verlangen om extreme kwaliteit te leveren - de lat zo hoog leggen dat ze onbereikbaar wordt - ook voor niet echt belangrijke dingen.
 • een laag zelfbeeld:  niet echt tevreden kunnen zijn met wat ik doe en wie ik ben - mezelf steeds vergelijken met anderen en er meestal als de mindere uitkomen.
 • controle: absoluut de zaken onder controle willen houden
 • heel veel denken en vaak ook piekeren
 • angsten zoals faalangst, verlatingsangst, bindingangst, angst voor de dood, etc
 • uitstelgedrag
 • niet of moeilijk kunnen kiezen of beslissen - kiezen is immers verliezen
 • te veel verantwoordelijkheid nemen
 • nooit opgeven - en daardoor ver over je eigen grenzen gaan

 

Het combinatieaanbod

Het aanbod start met een tweedaagse workshop, gevolgd door een individueel coachingtraject.

 

De tweedaagse workshop

Door welke omstandigheden kreeg ik als kind het gevoel dat er iets moest veranderen ?  Zonder een oordeel te vormen over het gezin waarin je opgroeide of de omgeving waar je leefde, gaan we op zoek naar de redenen die er voor zorgden dat je het patroon ontwikkelde.  In die periode nam je afscheid van het vrije kind dat je tot dan toe was en onstond er een nieuw kind.  Dit kind, die nieuwe "ik"  ging braaf zijn, zijn best doen, voor anderen zorgen, etc.

 

We gaan aandacht besteden aan hoe het patroon in deze periode van je leven nog altijd je denken en je doen sterk bepaalt. Alle symptomen van het patroon worden belicht en je brengt voor jezelf, aan de hand van concrete voorbeelden in kaart hoe het patroon je leven vandaag nog stuurt.  Op die manier groeit je bewustwording rond het patroon en dit vergroot je motivatie om je perfectionisme los te laten.

 

We maken terug contact met het vrije kind dat je opzij duwde toen het patroon ontstond.  Dit vrije kind kan voor jou heel veel betekenen.  Het staat voor al die kwaliteiten die we allemaal nodig hebben, zoals blijdschap, vrijheid, genieten, focus, doen en niet denken, ontdekken, gewoon zijn..

 

Verder gaan we in ons onbewuste op zoek naar de sturing van het patroon.  Het is die sturing die we via het coachingtraject gaan wijzigen, zodat er een nieuw patroon ontstaat, met als kern: "Ik ben OK zoals ik ben, met mijn kracht en mijn kwetsbaarheid, met mijn heel mooie kanten en ook mijn kleine kantjes"

 

Het coachingtraject

Binnen het Ontwikkelingsinstituut hebben we een methodiek ontwikkeld die mensen in staat stelt zich te bevrijden van perfectionisme.  Deze methodiek wordt via een specialisatieopleiding aangeleerd aan coaches en therapeuten.

 

Onze ervaring leert dat er na de bewustwording en het in kaart brengen van het patroon een viertal sessies nodig zijn om een echte blijvende verandering mogelijk te maken. Vandaar dat we in het combinatieaanbod vier coachingsessies voorzien bij één van de coaches die zich in deze materie gespecialiseerd hebben.

 

 

Praktisch

De workshop

 • Om iedereen optimaal te kunnen begeleiden worden maximaal 8 deelnemers toegelaten per workshop.
 • De workshop wordt verzorgd door een gespecialiseerde trainer en één of twee assistenten.
 • aanvangsuur:  9u30
 • einde: 17 uur
 • de koffiepauzes en de broodjeslunch 's middags zijn inbegrepen in de prijs

 

Het coachingtraject

 • De deelnemers krijgen tijdens de workshop een lijst van gecertficeerde coaches waar ze iemand uit kunnen kiezen voor het vervolgtraject.  In de prijs van het combinatieaanbod zijn vier coachingsessies van maximaal 90 minuten voorzien.

 

 Evaluatie

 • op het einde van de workshop en ook na het afsluiten van het coachingtraject zullen de deelnemers uitgenodigd worden om een evaluatieformulier in te vullen.

 

 

De prijs

Voor het volledige traject (tweedaagse workshop plus het coachingtraject) bedraagt de prijs 695 euro (exclusief BTW)


Op de volgende link vind je meer informatie over de tussenkomsten door het Vlaamse Gewest in de kosten van de opleiding www.kmo-portefeuille.be of neem contact op met het secretariaat : 0475/61.45.23

Het totale bedrag dient volledig vereffend te zijn binnen de termijn aangegeven op de factuur.
Je plaats kan ingenomen worden door een andere deelnemer indien de betaling niet tijdig gebeurd is.

 

Om te na te gaan wanneer de volgende opleidingen precies doorgaan en de data van de verschillende modules te bekijken klik je door naar inschrijven.

Op deze pagina vind je hierover meer informatie en kan je ineens inschrijven mocht je dit wensen.