Ons engagement

Een nieuwe levensstijl voorop!

Ieder kan vanuit zijn eigen ontwikkeling en authenticiteit bewust een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een betere wereld.Wij geloven dat de wereld vandaag nood heeft aan mensen en organisaties die een halt kunnen toeroepen aan het ongebreideld perfectionsime. We geloven dat individuen de samenleving kunnen veranderen door zelf een verschil te maken in dit maatschappelijk patroon. Altijd meer en beter. Nooit tevreden. Nooit rust. Steeds maar gericht om anderen te behagen en zo te tonen dat men 'mee' is. 

 

We zien het als onze opdracht om mensen (en bedrijven) te inspireren en uit te dagen een engagement op te nemen ten aanzien van hun eigen manier van leven. Op deze manier wensen wij bij te dragen aan de individuele ontwikkeling van velen.

 

We geloven in eerste instantie dat het goed zou zijn als ouders er mee moeten ophouden het patroon van perfectionisme door te geven aan hun kinderen. Maar het geldt ook voor leidinggevenden naar medewerkers, leraars naar studenten en coaches naar hun klanten.

 

We zijn er van overtuigd dat investeren in intensieve opleidingen noodzakelijk is om weerwerk te leveren tegen de druk vanuit de samenleving om mee te doen.

 

Onze filosofie is de volgende: perfectionisme maakt ongelukkig en kan zelfs tot ziekte leiden. Het moet benadert wordt als een kwaal van onze samenleving. De samenleving draait door. Maar het zijn de individuen die het patroon dragen...en verder verspreiden. Ouders naar kinderen, leidinggevenden naar medewerkers, leraars naar studenten, partners onder elkaar, enzovoort.

Het zit tussen onze twee oren. Het wordt gedragen door overtuigingen die we meekrijgen uit de opvoeding en die we verder verspreiden. Het moet steeds beter, sneller. Er komt steeds meer op ons bordje.

 

Wij willen samen met U daar een halt aan toe roepen. Dat is mogelijk in twee bewegingen, die kunnen samengevat worden in het rimpeleffect.
 

1. Begin bij jezelf. Jij bent de druppel. Als jij het anders doet, zal er automatisch een gevolg zijn in je omgeving.

2. De rimpels: werk in je omgeving mee aan het verspreiden van een andere levensstijl. Doe het niet alleen voor jezelf, maar begin, waar je ook maar kunt, anderen te helpen zien dat het ook anders kan.