Lijd je aan perfectionisme?

We ontwikkelden een manier om vast te stellen of je aan perfectionisme lijdt. We hebben op basis van observaties en vele coaching trajecten symptomen vastgesteld. Vaak is het zo dat precies de mensen die beweren alles behalve perfect te zijn, lijden aan de symptomen. Doe de test en ga na of je je herkent in deze symptomen.  De eerste stap is altijd eerlijk te zijn met jezelf.Is "moeten" een woord dat je vaak gebruikt ?

Heb je behoefte aan bevestiging van anderen om je goed te voelen ?

Ik zal heel veel doen om conflicten te vermijden

Ik streef naar kwaliteit. Als ik iets doe moet het perfect zijn, anders begin ik er niet aan.

Kiezen of beslissingen nemen is uitermate moeilijk

ik weet hoe de dingen moeten gebeuren en doe ze dan ook op die manier. Als anderen het doen, wil ik wel dat het op mijn manier gebeurt

Als je een engagement aangaat, dan ga je er ook voor. Er zijn geen geldige excuses om je terug te trekken. Een afspraak is een afspraak

Mijn denken is altijd actief en ik pieker ook veel

Als ik terug kijk op mijn leven, mijn gezin, mijn carriere dan zie ik toch veel dingen die beter hadden gekund.

Ik heb vaak het gevoel dat ik tekort schiet en dat geeft met schuldgevoelens